een internationale cadeau

onze fans

12 november 2018

Goede hartenvriend,

Nu de wind al wat straffer waait en het dikkere onderlijfje weer uit de kast mag komen, wordt het de hoogste tijd om u ook vanuit onze kant wat te verwarmen.

Met het nieuws dat onze hartenprojecten een internationale cadeau hebben gekregen.

Zo gaat onze directeur morgen een Skype-gastcollege geven aan een lerarenopleiding in Minnesota, waar de studenten naar Groot Familie (Big Family dus) gekeken hebben, ons project met Open School Antwerpen.
De docent, Jill Watson, schreef in een mail:

“I would love for them to meet you and share a conversation about your amazing project.”

De documentaire is ook gedeeld op de Facebook-pagina van LESLLA, een internationaal forum van onderzoekers en leraren die begaan zijn met volwasseneducatie. Op hun pagina staat te lezen:

“This experience was clearly about much more than theatre for all involved.”En dan is er nog ArtsPositive, een internationale organisatie naar ons hart, die zich tot doel stelt positieve berichten de wereld in te sturen vanuit de kunsten als motor tot verandering.


Een van die positieve berichten is een uitgebreid artikel over Ruimte (Space dus), het circusproject dat Marth De Kinder afgelopen zomer met jonge vluchtelingen heeft gemaakt en opgevoerd tijdens het Harteklopfestival in Eksterheide.
In dat artikel staat onder meer dat het publiek uiteenlopend reageerde op de voorstelling: sommigen lachten, anderen huilden, nog anderen voelden zich schuldig.

“Although the common link remained that the performance has changed certain perspectives for all of them.”

Ne grotere cadeau kunnen ze ons niet geven.

elijke groeten,
HETGEVOLG