nieuwjaars – ღENBRIEF

onze plannen

07 januari 2019

Het gevolg - nieuwjaars

Goede hartenvriend,

Hij is er!
2019!!
Hopelijk bij jullie ook goed aangekomen?

Wij sluiten hem alvast in onze armen.
En drukken hem dicht aan ons hart.
Want hij belooft veel goeds.
Verrassingen.
Verwondering.
Vervoering.

We vliegen alvast stevig in dit nieuwe jaar: onze producties ROOD en Vuil Vel spelen 110 voorstellingen in januari en februari.
Daar zitten veel schoolvoorstellingen bij waar – ja, wij weten het – ook leerlingen naartoe komen omdat het van ‘moetens’ is.
Maar ROOD en Vuil Vel zijn voorstellingen die ook over hen gaan.
Over pesten, gepest worden en aan de kant blijven staan.
Over  een beperking en hoe daarmee omgaan.
Over het aftasten van grenzen.

Als opwarmer voor deze voorstellingen geven wij in 43 scholen workshops aan de leerlingen die straks komen kijken naar dat deel van hen.

Een deel dat ze nog niet kenden, of verstopten,of deden alsof het er niet is.
Samen met hen brengen we dat naar boven.
Laten we hen ‘neen’ zeggen tegen dingen die ze niet willen.
Peuteren we de durf in hen naar boven.
Overwinnen we met hen een stukje faalangst.

Het gevolg - nieuwjaars

En het is schoon,

wat we tijdens die workshops zien ontstaan.
De moed die komt bovendrijven.
De moed om voor de groep te staan,
luidop je naam te zeggen en je gedacht.
De moed ook, om respect te tonen voor de ander.
Keer op keer worden we verrast, verwonderd, vervoerd.

Goede hartenvriend,
Dat ook 2019 voor u hetzelfde mag bieden: schoonheid,
moed en ontroering.

elijke groeten
HETGEVOLG