STEUNPILARENACTIE!

ons huis

24 mei 2017

Goede hartenvriend,

We vallen u niet graag lastig met vragen.
We geven liever.
Een plaats om te dromen, te zijn, kracht te vinden, vrienden te maken, liefde te voelen, warmte.

Maar aangezien die plaats – onze theaterzaal, ons hart – op het punt staat om te verdwijnen, zien we ons genoodzaakt dit wel te doen.
We willen niet uitrekenen hoe veel honderdduizenden euro’s we precies nodig hebben. Het is ontmoedigend veel.
We willen liever vooruit kijken en de kracht blijven vinden om dit te realiseren.

Onze theaterzaal heeft steunpilaren nodig.
Grote en kleine,
dikke en dunne,
robuuste en elegante.
We zijn met alles wreed content.
Maar ze moeten er wel uitzien als euro’s: zo zit onze samenleving nu eenmaal in elkaar.

Op onze website doen wij een oproep naar centen.
En we hebben twee vragen:
– kan u zelf een bijdrage storten?
– wil u deze hartenbrief naar tien mensen sturen die ook een groot hart hebben?

Onze liefde had u al, maar groeit nu des te meer.

elijke groeten
HETGEVOLG

PS. Hebt u nog andere acties in gedachten die ons kunnen helpen om deze openhartoperatie te bekostigen: alle initiatieven zijn welkom!