Image description

WAAR LEVEN – Art as leverage

Erasmus Plus project

WAAR LEVEN – Art as leverage

HETGEVOLG is partner in het Erasmus+ project ‘Art as leverage’. Dit project met partners uit heel Europa wil met een cultuurparticipatief proces werken aan het versterken en verbinden van laaggeletterde studenten.

De onderzoeksvraag is: Op welke manier kan creativiteit bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling bij het bereiken van levensdoelen en basisvaardigheden?

De onderbouwing voor deze creativiteitsvraag werd gegeven in de context van de snel veranderende samenleving waarin de vraagstukken steeds complexer worden. Probleemoplossend kunnen handelen en convergerend denken worden essentieel en creatieve vaardigheden leveren hier een aanzienlijke bijdrage aan.

Kunst neemt een complementaire positie in. Kunst laat zien dat er verschillende manieren zijn om naar de wereld om ons heen te kijken en dit uit te drukken, daarom fungeert het als een middel tot reflectie in de samenleving. Taal en creativiteit vormen de basis van persoonlijke ontwikkeling, kunst slaat een brug tussen de (leef) omgeving en de (belevingswereld) wereld.

We gebruiken kunst als middel om basisvaardigheden te leren en om verbinding en zelfexpressie te stimuleren. Lage-literatuurstudenten hebben vaak geen sociale of culturele netwerken. Vanwege de taalbarrière is het voor hen buitengewoon moeilijk om nieuwe mensen te ontmoeten. Om die taal te leren zetten Literacy Houses zich sterk in voor taal- en inburgeringscursussen. Deze gaan zelden uit van een wederkerigheidsaspect. Het leerproces is eenzijdig en trainees hebben zelden de mogelijkheid om hun persoonlijke of elders verworven vaardigheden te ontwikkelen. De laaggeletterde student staat centraal in het project. We benaderen de student vanuit een integrale visie: als leerling en als persoon. (Leer) vaardigheden, leerstijlen, achtergrondkenmerken, rollen in de samenleving, persoonlijke kenmerken en motivatie spelen een belangrijke rol.

We willen ook pionieren met nieuwe onderwijsvormen, in een bredere context van een participatieve en inclusieve samenleving. We hopen organisaties, instanties, overheden en andere actoren te inspireren en we willen de uitkomst van ons project gebruiken om echt barrières weg te nemen om ons te focussen op onderliggende competenties. We willen de mogelijkheden van participatie binnen de context van de kunsten onderzoeken en zo blijvende veranderingen in de relatie tussen (kunst) instellingen en andere sectoren in gang zetten.

We werken procesmatig, in verschillende fasen. De student is geen toeschouwer, maar een actieve maker. We moedigen hen aan om in dialoog te treden of zelfs in conflict te komen met de kunstenaar. Zo leren we ze ook gericht en oprecht te communiceren en hun gevoelens te uiten. Bovendien bestaat de kans dat er echte cultuurparticipatie ontstaat door tijdens het creatieve proces ruimte te geven aan verschillende meningen en achtergronden van deelnemers en kunstenaars. Ook de kunstenaar krijgt hier de kans om zijn horizon te verbreden.

Deelnemers worden veerkrachtiger, leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het ontwikkelen van hun creaties. Ze ontdekken, ontwikkelen en promoten hun talenten.

Voor dit project werken we samen met volgende partners: Blenders, Centrum voor Basiseducatie Kempen, deRUIMTE als binnenlandse partners en Nieuwe Veste (NL) en Beschäftigung und Bildung (DE) als buitenlandse partners.

Kunst laat zien dat er verschillende manieren zijn om naar de wereld om ons heen te kijken en dit uit te drukken.

Tickets

Geen Evenementen

Deze voorstelling boeken?

Wil je die voorstelling boeken of als schoolvoorstelling inplannen? Neem gerust contact met ons op, dan bespreken we wat we voor u kunnen betekenen.

contacteer ons

deel via
Volg hetgevolg op

Ontvang onze HARTENBRIEF

Liefst hadden wij hem eigenhandig geschreven, in een enveloppe gestoken, liefdevol dichtgelikt en er een postzegel op geplakt zodat hij zachtjes in uw brievenbus zou dwarrelen. Maar dat laten onze financiën niet toe. Ontvang daarom geregeld onze elektronische hartenbrief en we houden je op  de hoogte over datgene waarvan ons hart overloopt…

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

HETGEVOLG vzw
Otterstraat 31, 2300 Turnhout
T: 014 42 63 27
E: info@hetgevolg.be

Ondernemingsnr: 0431.113.134

Het Gevolg is vrijgesteld van Btw op basis van artikel 44 §2 9°
BNP PARIBAS FORTIS : BE 85 0017 2994 7106

HETGEVOLG

HETGEVOLG