Sinterklaas bestaat!

onze fans

09 december 2018

Goede hartenvriend,

We weten het zeker: Sinterklaas bestaat.
Hij was donder

dag vermomd als Bart Somers, de burgemeester van Mechelen, die ons een prachtig cadeau gaf.

Emancipatieprijs Maatschappelijke Activering

Het gevolg - sinterklaas bestaat

We kregen van hem de Emancipatieprijs Maatschappelijke Activering, voor onze jongste productie, De moeder en de drie soldaten. Een vertelling over de Eerste Wereldoorlog, geschreven door Ernest Claes en gebracht door Mieke De Groote en vijf Afghaanse jonge vluchtelingen.

Deze 21e Emancipatieprijs is een initiatief van VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims), een organisatie die wil bouwen aan een kleurrijke, open, vrije, leefbare en verdraagzame samenleving. Een doelstelling die wij bij HETGEVOLG met een groot hart onderschrijven.
VOEM heeft deze Emancipatieprijzen in het leven geroepen om een persoon of organisatie te bekronen die zich inzet om bruggen te bouwen tussen mensen.Zij noemen het bruggen bouwen, wij noemen het – in navolging van de grote leermeester Wannes Van De Velde – ‘achter de muren van de mensen kijken’.
Want het is door achter de muur van ieder mens te kijken, dat we hen laten ontdekken dat hun levensverhaal, waarvoor ze zich misschien schamen, waarmee ze nog worstelen, een ongelooflijke waarde heeft.
Dat ook hun verhaal ons alleen maar kan verrijken en een spiegel kan zijn voor ons allemaal.

Goede hartenvriend,
Sinterklaas bestaat.
En de warmere wereld ligt voor het grijpen.
Over de brug.
Achter de muur.

elijke groeten,
HETGEVOLG

Het gevolg - sinterklaas bestaat