Onze theaterzaal: aflevering 3

ons huis

14 juli 2017

Goede hartenvriend,

Hierbij een stand van zaken over de toestand van onze theatermuur, onze theaterzaal, ons hart.

U herinnert zich dat de burgemeester onze theaterzaal en de achterkant langs de buitenzijde te onveilig vond omwille van stabiliteitsproblemen. Hierdoor moest onze zaal dicht en kon Interbuild niet verder werken aan het Turnova-project.

 

 

 

 

 

 

Welnu, er komt een beetje schot in de zaak.
De huidige eigenaar van ons gebouw en Interbuild hebben een akkoord bereikt. De achtermuur van de zaal wordt afgebroken en er wordt een nieuwe, voorlopige muur gebouwd. Hierdoor kan Interbuild verder werken aan het Turnova-project.
Maar deze voorlopige muur geeft echter onvoldoende garantie voor de stabiliteit van onze theaterzaal, zodat die voorlopig gesloten blijft.
Eerst moet er nog een duur stabiliteitsonderzoek uitgevoerd worden dat moet uitsluitsel geven welke kosten er allemaal boven ons hoofd hangen alvorens we het hart van HETGEVOLG opnieuw kunnen openstellen voor het publiek.

Gelukkig kunnen wij in Brussel rekenen op iemand met een groot hart.
Onze cultuurminister Sven Gatz heeft immers zijn geloof in ons verhaal onderstreept en zal de kosten van het stabiliteitsonderzoek voor zijn rekening nemen.
Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, zal hij ook de mogelijkheid bekijken voor een financiering op lange termijn van onze vernieuwde theaterzaal.

Goede hartenvriend,

Middenin deze mooie zomer krijgen wij het warm van deze steunbetuigingen.
Maar we weten ook: er zal nog veel geld nodig zijn alvorens het allemaal in orde komt.
Wil u dan ook het weekend van 1 en 2 september vrijhouden?
Ons benefietweekend: hart achter de muur.
Lees er alles over op http://www.hetgevolg.be/achter-de-muur

elijke groeten
HETGEVOLG