Met hart & hand

onze projecten

27 november 2020

Goed nieuws!

Wij krijgen van de provincie Antwerpen de mogelijkheid om het project ‘inclusieve economie’ op te starten, wat betekent dat wij mensen uit kwetsbare groepen een lerende werkplek kunnen aanbieden.
De provincie noemt dit ‘inclusieve economie’, wij noemen dat ‘Met hart & hand’, want wat het hart niet voelt, krijgt de hand niet voor elkaar.

Concreet houdt dit in dat wij van 4 januari 2021 tot 2 januari 2023 deze mensen gedurende drie dagen per week de tijd van hun leven zullen bezorgen zodat zij achteraf de nodige tools in handen hebben om meer kans te maken op een job.

Wat gaan we doen?

Theater maken, natuurlijk.
Kennis maken met elkaar, achter elkaars muurtje kijken, mekaars krachten naar bovenhalen en ‘en passant’ de sociale en taalvaardigheid aanscherpen.Parallel daarmee loopt er een handvaardig atelier waarin ze decors kunnen maken (en zich bekwamen in lassen, houtbewerking, technisch tekenen, schilderen …) en ze de knepen van de licht- en geluidstechniek onder de knie kunnen krijgen (denk aan: materiaalkennis, akoestiek, elektriciteitsleer … )
Tijdens dit traject leren ze al doende ook de nodige attitudes waarover een mens moet beschikken om in een job mee te draaien.
In een laatste fase worden ze verder gecoacht door trajectbegeleiders van arbeidsbemiddelingsbureaus.

Kandidaten kunnen kiezen voor of het theatertraject, of het praktisch traject of allebei.
En over welke basisvereisten moeten ze beschikken om te kunnen deelnemen?
Nieuwsgierigheid: naar de ander, het theater, zichzelf.

 

Goede hartenvriend,

Wij zijn er bijzonder trots op dat we als eerste kunstenorganisatie dit kunnen aanbieden. Waarbij het niet louter om de handen gaat, maar vooral vertrekt vanuit het hart.
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Of denk je dat je zelf in aanmerking komt?
Eén adres: stefan@hetgevolg.be